Malajzia


Najvyššia hora Bornea, najstarší prales na svete a gastronomický ostrov Penang.