Izrael


Z Bratislavy lieta pohodlná linka do Eilatu na juhu Izraela. Oďtiaľ sa dá urobiť niekoľko výletov do Parku Timna, Petry, alebo ako my, až k Mŕtvemu moru a do Jeruzalema.